Q729

Saraksts Animal Televīzijas Programmas : Balso par saviem favorītiem.

Saraksts Animal Televīzijas Programmas   : Balso par saviem favorītiem.

Dzīvnieki (Animalia, Metazoa) ir liela daudzšūnu organismu grupa, kas spēj kustēties un reaģēt uz apkārtējo vidi, barojas, pārtiekot no citiem organismiem. Dzīvnieku daudzveidība ir milzīga (kopējais sugu skaits ir aptuveni 2 miljoni), taču suga reti ir viendabīga (monotipiska) visā izplatības apgabalā jeb areālā. Parasti tā sadalās pasugās.

Dzīvniekus bieži mēdz iedalīt mugurkaulniekos un bezmugurkaulniekos. Mugurkaulniekiem, kas veido salīdzinoši nelielu sugu grupu, kuru galvenās vienojošās pazīmes ir mugurkauls un galvaskauss, pieskaita zivis, abiniekus, putnus, rāpuļus un zīdītājus. Bezmugurkaulniekiem, kas ietver vairāk kā 90% no visām dzīvnieku sugām, pieskaita kukaiņus, gliemjus, vēžveidīgos, galvkājus, zirnekļus, plakantārpus un citus. Bioloģijas zinātņu kompleksu, kas pēta dzīvnieku anatomiju, organismu funkcijas, uzvedību, daudzveidību, klasifikāciju un citus aspektus sauc par zooloģiju.

Daudziem dzīvniekiem sugas ietvaros novērojams dimorfisms vai polimorfisms.

 Lasīt vairāk...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.