Q39809

Saraksts Marketing Persona : Balso par saviem favorītiem.

Saraksts Marketing Persona   : Balso par saviem favorītiem.

Tirgzinība, arī tirgvedība, biežāk mārketings (no angļu: market — 'tirgus'), ir mērķtiecīga, produktus ražojoša vai pakalpojumus sniedzoša uzņēmuma darbība tirgū ar mērķi veicināt pārdošanu. Mārketinga procesā ietilpst potenciālo pircēju vēlmju izzināšana, koncentrējot tās konkrētas preces vai pakalpojuma virzienā, un izceļot šo preci vai pakalpojumu tā potenciālajiem pircējiem pievilcīgā veidā. Mārketings ir pamatdisciplīna jebkuras veiksmīgas uzņēmējdarbības veikšanai un tas tradicionāli dalās divos lielos virzienos - B2C un B2B. B2C, patēriņa tirgus ir vērsts uz ikdienas patērētāju (consumer), kamēr B2B izmantotāju tirgus ir vērsts uz citiem uzņēmumiem (business).

Mārketings koncentrējas uz preču un labumu apmaiņas attiecību izpratni un vadību. Amerikas Mārketinga Asociācija (AMA) definē mārketingu kā "aktivitāšu, institūciju un procesu kopumu, kas rada, komunicē, piegādā un apmainās ar piedāvājumiem, kam ir vērtība pircējiem, klientiem, partneriem un sabiedrībai kopumā". Mārketings rada saiti starp sabiedrības materiālajām vajadzībām un tās finansiālo reakciju to sasniegšanai. Tādējādi mārketings apmierina sabiedrības materiālās vajadzības un vēlmes, attīstot preču un pakalpojumu apmaiņas procesus un veidojot ilgtermiņa attiecības starp uzņēmumu un pircēju.

Mārketinga process sevī iekļauj tirgus un konkurentu analīzi, mērķa tirgus definēšanu, pircēju segmentācijas veikšanu, kā arī izpratni par pircēju uzvedības ietekmēšanas metodēm. Nepieciešamās informācijas iegūšanai tiek veikti tirgus pētījumi, kamēr mārketinga kampaņu rezultātus pēta mārketinga pētījumi. Lai ieinteresētu un pārliecinātu potenciālos pircējus veikt pirkumu, mārketinga speciālisti pēta pircēju uzvedības un pirkšanas lēmumu pieņemšanas procesus, cenšoties atklāt stimulus, kas vislabāk pārliecinās veikt pirkumu.

Mārketings ir radoša disciplīna, kas izmanto reklāmu, izplatīšanu un pārdošanu. Dažas no mārketinga disciplīnām ir - stratēģiskā mārketinga vadība; sabiedriskās attiecības; reklāma; zīmolvedība; tirgus izpēte; starptautiskais mārketings; tiešais mārketings; datubāzu mārketings; pasākumu organizēšana; digitālais mārketings; satura mārketings, SMS mārketings un sponsorēšana.

Attīstoties mārketingam, pieauga nepieciešamība pētīt jautājumus, kas saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) mārketingu. Tas galvenokārt notika tāpēc, ka MVU īpatnības neļauj tiem izmantot tos pašus tirgzinības rīkus un budžetus, ko izmanto lielie uzņēmumi.

 Lasīt vairāk...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Balsošanas Noteikumi

  • Jūs varat balsot augšu vai uz leju. Lūdzu, vienmēr jāņem vērā konteksts, balsojot, piemēram,dziesma būtu jābalso augšu vai uz leju attiecībā pret citām dziesmām, kas ietverti no albuma, aktiera sniegumu salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem pašu filmu, grāmatu attiecībā pret citām grāmatām, ko pats autors, vai tajā pašā žanrā.
  • Balsošana var atcelt, vienkārši noklikšķinot uz pretēju balsojumu 24 stundu laikā. Jūs varat balsot vēlreiz par to pašu objektu.
  • Katram lietotājam ir viena balss par katru posteni kādā īpašā sarakstā ik pēc 24 stundām. Pēc 24 stundām var balsot atkal uz to pašu pozīciju tajā pašā sarakstā.
  • Jūs varat balsot par tik daudz priekšmetus, kā jūs vēlaties robežās sarakstā, vai par to pašu priekšmetu, ja tā ir daļa no cita saraksta. Piemēram, jūs varat balsot David Bowie uz augšu vai uz leju sarakstā popmūzikas māksliniekiem, kā arī uz sarakstu indie rock māksliniekiem un par sarakstu rokmūzikas māksliniekiem uc
  • Laimīgu Balsošana!